Nabrzeża
Przystań DALBOWA

Nabrzeże FOSFATOWE – DALBY (przystań DALBOWA) przeznaczone jest do przeładunku materiałów płynnych.

 

Podstawowe parametry nabrzeża FOSFATOWO-DALBOWEGO:

a) długość nabrzeża – 185 m

b) dopuszczalne zanurzenie:

1) Przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):
– 5,3 m – dla pierwszych 167 m linii cumowania licząc od północy
– 4,8 m – dla pozostałych 18 m linii cumowania

2) Na podejściu do stanowiska dalbowego: 5,1 m

c) maksymalne techniczne zanurzenie – 10 m

 

Wyposażenie nabrzeża FOSFATOWEGO – DALBY:

  • bezpośrednie przyłączenie do bazy zbiorników na chemikalia płynne o pojemności 9 700 m3, łącznie 7 zbiorników
  • punkt rozładunku cystern kolejowych i samochodowych na bazę zbiorników lub w relacji bezpośredniej z cystern kolejowych na statki / barki
  • punkt załadunku z bazy zbiorników na cysterny kolejowe i samochodowe oraz na statki / barki
  • punkt bezpośredniego rozładunku statków na cysterny kolejowe i samochodowe lub na bazę zbiorników przy użyciu pomp statkowych
  • blendingowanie nawozów płynnych na autocysterny / barki / statki.