Nabrzeża
Przystań DALBOWA

Nabrzeże FOSFATOWE – DALBY (przystań DALBOWA) przeznaczone jest do przeładunku materiałów płynnych.

Podstawowe parametry nabrzeża DALBOWEGO:

  1. b) dopuszczalne zanurzenie:

1) Przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):
– 6,0 m –na całej długości linii cumowania

2) Na podejściu do stanowiska dalbowego: 5,9 m

Powyższe ustalenie odniesione jest do średniego stanu wody 515 w porcie Szczecin i ważne jest 12 miesięcy od daty sondażu

 

Wyposażenie nabrzeża FOSFATOWEGO – DALBY:

  • bezpośrednie przyłączenie do bazy zbiorników na chemikalia płynne o pojemności 9 700 m3, łącznie 7 zbiorników
  • punkt rozładunku cystern kolejowych i samochodowych na bazę zbiorników lub w relacji bezpośredniej z cystern kolejowych na statki / barki
  • punkt załadunku z bazy zbiorników na cysterny kolejowe i samochodowe oraz na statki / barki
  • punkt bezpośredniego rozładunku statków na cysterny kolejowe i samochodowe lub na bazę zbiorników przy użyciu pomp statkowych
  • blendingowanie nawozów płynnych na autocysterny / barki / statki.