Usługi
Relacje przeładunkowe

Wykorzystując posiadaną infrastrukturę oraz zaplecze magazynowo–składowe, świadczymy usługi przeładunkowe towarów sypkich w następujących relacjach:

  • Przeładunek towaru luzem w relacji bezpośredniej:

statek – samochód

statek – wagon

wagon – statek

wagon – samochód

 

  • Rozładunek towaru luzem w relacji:

statek – magazyn

samochód – magazyn

 

  • Załadunek towaru luzem w relacji:

wagon – magazyn

magazyn – samochód

magazyn – wagon

magazyn – statek

 

  • Przeładunek towarów w BB po 500 kg i po 1 000 kg w relacji bezpośredniej

statek – samochód

statek – wagon

wagon – statek

samochód – statek

 

  • Rozładunek towaru w BB po 500 kg i po 1 000 kg w relacji

statek – plac składowy

samochód – plac składowy

wagon – plac składowy

 

  • Załadunek towaru w BB po 500 kg i po 1 000 kg w relacji

plac składowy – samochód

plac składowy – statek

plac składowy – kontener 20′ (*) tylko BB po 1 000 kg

 

  • Załadunek towaru w workach po 25 i 50 kg na paletach w relacji

plac składowy – samochód

 

  • Przeładunek chemikaliów płynnych świadczymy głównie w relacjach bezpośrednich

statek lub barka – cysterna kolejowa lub samochodowa

cysterna kolejowa lub samochodowa – statek lub barka

 

Istnieje również możliwość przeładunku z wykorzystaniem bazy magazynowej po wcześniejszym uzgodnieniu wolnych powierzchni. Na dzień dzisiejszy cała baza o pojemności 9 700 m3 jest wydzierżawiona. Posiadamy jednak wolne tereny przeznaczone pod budowę terminalu przeładunkowego chemikaliów płynnych oraz produktów naftowych klasy III o łącznej pojemności do 40 000 m3. W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy w zakresie przeładunków chemikaliów płynnych, zapraszamy do kontaktu.