Infrastruktura portowa
Bocznica kolejowa

Bocznica kolejowa w Porcie Nad Odrą skomunikowana jest bezpośrednio ze stacją Szczecin-Glinki, a także połączona z dwoma nabrzeżami, magazynami, placami składowymi oraz bazą zbiorników. Pojemność bocznicy kolejowej wynosi 150 wagonów dwuosiowych. Bocznica wyposażona jest w dwie lokomotywy z prawem wyjazdu na stację.

 

Dane stacji:

  • Stacja Szczecin-Glinki – Bocznica własna FOSFAN SA
  • kod stacji 51000604
  • linia kolejowa 406 (ZN01 Bocznica Własna FOSFAN SA; Stacja przeznaczenia 51, 000604 Szczecin Glinki)