Odpowiedzialny biznes

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to wyzwania, jakie sobie stawiamy od lat. Społeczna odpowiedzialność biznesu to zjawisko wielowymiarowe, zmierzające do poszukiwania synergii w działaniach ekologicznych, społecznych i biznesowych. Prowadzimy politykę zgodną z najwyższymi standardami, dbając o najwyższą jakość produktów i bezpieczeństwo ich wytwarzania.

Podejmujemy wiele działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, a także poprawę warunków pracy

Ochrona środowiska jest istotnym czynnikiem strategii firmy, dlatego od lat prowadzimy skuteczne działania w tym kierunku. Na początku 2000 roku zobowiązaliśmy się do działania na rzecz ciągłego minimalizowania naszego oddziaływania na otoczenie, poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony zdrowia pracowników oraz społeczności lokalnej. Jesteśmy dobrowolnym uczestnikiem i realizatorem programu „Odpowiedzialność i troska”, w ramach którego prowadzony jest systematyczny monitoring wpływu zakładu na poszczególne elementy środowiska.

Podejmujemy wiele działań mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów ekologicznych zmierzających do obniżenia zużycia surowców oraz obniżenia emisji związków szkodliwych, m.in. zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń energetycznych do powietrza o ponad 99%. Jesteśmy współzałożycielem Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Wdrażając innowacyjne rozwiązania, współpracujemy z jednostkami naukowymi (zlecamy badania skuteczności naszych nawozów), a także jesteśmy członkami konsorcjów naukowych.

Jesteśmy otwarci, słuchamy otoczenia i troszczymy się o dobre relacje z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami oraz społecznością lokalną. Promujemy inicjatywy prospołeczne na rzecz najbliższego otoczenia, a także miasta i regionu. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, wspierając instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe, takie jak m.in. Dom Kultury Klub „Skolwin”, OKS Hutnik, OKS Świt, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Pracownicy firmy Fosfan są laureatami konkursów ekologicznych organizowanych w ramach programu Responsible & Care.