Działalność portowa
Przeładunki towarów płynnych

Wykorzystując posiadaną bazę zbiorników, świadczymy usługi w zakresie przeładunku, magazynowania oraz mieszania chemikaliów płynnych w następujących ilościach:

 • Załadunki płynnych chemikaliów:
  • kwas siarkowy – rata załadunkowa 300 t/h
  • kwas fosforowy – rata załadunkowa 300 t/h
  • nawozy płynne – rata załadunkowa 300 t/h
 • Rozładunki płynnych chemikaliów:
  • z cystern kolejowych – rata rozładunkowa 170 t/h
  • ze statków – rata rozładunkowa zależy od wydajności pomp na statku
  • rozładunek kwasu siarkowego z cystern kolejowych – rata rozładunkowa 170 t/h (układ pompowy o wydajności 96 m3/h)