Działalność portowa
Magazynowanie towarów sypkich

W skład naszego kompleksu portowego wchodzą następujące magazyny materiałów sypkich i place składowe:

  • Magazyn nr 1 – 4 000 t
  • Magazyn nr 2 – 4 000 t
  • Magazyn nr 3 – 3 000 t
  • Magazyn nr 4, wysokiego składowania – 600 t
  • Wiata – 3 000 t dla towarów składowanych luzem, 2 000 t dla towarów składowanych w opakowaniach typu big bag po 500 kg
  • Hala – 4 500 t dla towarów składowanych w opakowaniach big bag po 500 kg
  • Place składowe o łącznej powierzchni ponad 8 800 m2 utwardzone kostką betonową