Usługi
Taryfa opłat

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH PORTU NAD ODRĄ NALEŻĄCEGO DO FOSFAN SA

PRZEPISY PORTOWE

 

§1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza taryfa, ustanowiona przez Zarząd FOSFAN SA, została opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.05.02 r., w sprawie wysokości opłat portowych Dz. U. Nr 74 z dnia 14.06.02 r. i w której określone zostały wysokości opłat portowych pobieranych za użytkowanie nabrzeża Fosfatowego i Dalbowego należących do FOSFAN SA.
 2. FOSFAN SA pobiera opłatę: przystaniową i postojową oraz cumowniczą, zaś opłatę tonażową i ładunkową pobiera Zarząd Morskiego Portu Szczecin–Świnoujście.
 3. Usługi wykonywane są na podstawie wcześniejszego pisemnego zlecenia lub zawartej umowy.
 4. Stawki opłat portowych wyrażone w euro są przeliczane na walutę płatności zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego z dnia zakończenia użytkowania nabrzeża portowego.
 5. Wszelkie opłaty pobiera się od pojemności brutto (GT) statku.
  • Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest odpowiednio aktualne międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku albo świadectwo pomiarowe, określające pojemność brutto (GT) statku.
  • W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto (BRT) przyjmuje się do ustalania opłaty portowej, iż 1 BRT = 1 GT.
  • Wysokość opłaty portowej, obliczana na podstawie masy lub ilości ładunku, ustalana jest na podstawie właściwego dokumentu przewozowego.
  • Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat stanowi pojemność brutto (GT) pomniejszona o pojemność podwójnego dna lub oddzielnych zbiorników balastowych, określonych w przekazanych dokumentach stanowiących powyższe.
 6. Statek lub jego przedstawiciel zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej wszelkie dane statku.
 7. Taryfa Opłat Portowych obowiązuje od dnia 1 lutego 2006 r.

 

 §2 Opłaty przystaniowe i postojowe 

Ustala się wysokość pobieranych opłat przystaniowych i postojowych:

 • opłata przystaniowa z zastrzeżeniem pkt. 5.4 – 0,11 EUR / 1GT
 • opłata postojowa z zastrzeżeniem pkt. 5.4 – 0,01 EUR / 1GT / 1h za każdą rozpoczętą godzinę przed i po załadunku przed lub po upływie 4 godzin
 • opłata postojowa bez przeładunku – 0,015 EUR / 1GT / 1h

 

 §3 Opłaty cumownicze

 1. Ustala się wysokość pobieranych opłat cumowniczych za przycumowanie lub odcumowanie statku od pojemności brutto (GT):
POJEMNOŚĆ BRUTTO (GT) STAWKA
Do 500 33,00 EUR
501–1000 48,00 EUR
1001–1500 63,00 EUR
1501–2000 78,00 EUR
2001–2500 93,00 EUR
2501–3000 108,00 EUR
3001–3500 123,00 EUR
3501–4000 138,00 EUR
4001–4500 153,00 EUR
4501–5000 168,00 EUR
Powyżej 5000 183,00 EUR

 

 1. Opłaty dodatkowe:
 • za usługi cumownicze w soboty, tj. od godz. 22:00 dnia poprzedzającego do godz. 22:00 w soboty, dolicza się do stawek taryfowych dodatek w wysokości 80%.
 • za usługi cumownicze wykonane w niedzielę i święta, tj. od godz. 22:00 dnia poprzedzającego dzień świąteczny do godz. 6:00 dnia następnego po dniu świątecznym, dolicza się do stawek taryfowych dodatek w wysokości 100%.

 

Do pobrania dodatkowo plik PDF z całą treścią zgodnie z załącznikiem TARYFA OPŁAT PORTOWYCH