Infrastruktura portowa
Wyposażenie

Infrastruktura Portu Nad Odrą:

 • nowy hydrauliczny dźwig na gąsienicach firmy Mantsinen (Semi – Automatic Mantsinen Bag and Bale Spreader) o masie 107 ton, posiada ramię długości 11 metrów i zasięg pracy wynoszący aż 24 metry; nośność wynosi 9,6 t; jednorazowo może przeładować 2,5 m3 materiałów sypkich
 • punkt rozładunku kwasu siarkowego z cystern kolejowych
 • baza magazynowa kwasu siarkowego o pojemności 1 100 m3
 • punkt rozładunku cystern samochodowych z kwasem fosforowym
 • trzy dodatkowe zbiorniki gumowane o pojemności całkowitej 700 m3, przeznaczone do magazynowania kwasu fosforowego
 • instalacje do produkcji superfosfatu pojedynczego oraz nawozów wieloskładnikowych
 • legalizowana waga przeładunkowa, zasypowa dla materiałów sypkich
 • legalizowane wagi samochodowe
 • waga kolejowa
 • punkty do załadunku produktów i towarów sypkich w opakowania typu big bag oraz worki a’25 kg i a’50 kg
 • stanowiska konfekcjonowania w małe worki od 1 kg do 10 kg
 • stanowisko konfekcjonowania nawozów płynnych w butelki o pojemności od 0,5 l do 5 l
 • linia automatycznego paletyzowania i owijania worków na europaletach
 • ładowarki i wózki widłowe
 • miniładowarka do trymowania statków
 • lokomotywy do przetaczania wagonów