Nabrzeża
Nabrzeże FOSFATOWE

Nabrzeże FOSFATOWE (betonowe) przeznaczone jest przede wszystkim do przeładunku materiałów sypkich.

 

Podstawowe parametry nabrzeża FOSFATOWEGO:

a) długość nabrzeża – 246 m

b) dopuszczalne zanurzenie:

1) przy nabrzeżu Fosfatowym:
– pierwsze 45 m od strony północnej – umocnienie brzegowe;
– następne 172 m nabrzeża – 5,1 m;
– następne 71 m nabrzeża – 4,9 m;
– pozostałe 3 metry nabrzeża – 3,9 m;

2) na podejściu do nabrzeża Fosfatowego – 4,8 m;

c) maksymalne techniczne zanurzenie – 7,5 m

 

Wyposażenie nabrzeża FOSFATOWEGO:

 • Nowy hydrauliczny dźwig na gąsienicach firmy Mantsinen (Semi – Automatic Mantsinen Bag and Bale Spreader) o masie 107 ton, posiada ramię długości 11 metrów i zasięg pracy wynoszący aż 24 metry; nośność wynosi 9,6 t; jednorazowo może przeładować 2,5 m3 materiałów sypkich.
 • bocznica kolejowa o pojemności 150 wagonów dwuosiowych
 • dwa punkty załadunkowe materiałów sypkich na statki / barki / samochody / wagony kolejowe
 • dwa punkty rozładunkowe wagonów samowyładowczych z rozładunkiem bocznym (na międzytorze) z możliwością bezpośredniego i pośredniego przeładunku towaru na statki / barki / samochody
 • punkt rozładunku węglarek (przeładunek w relacji bezpośredniej oraz pośredniej)
 • trzy magazyny o pojemności do 4 000 t każdy, przedzielone przegrodami betonowymi, uzbrojone w suwnice bramowe o udźwigu do 5 t
 • magazyn wysokiego składowania na towary na paletach o liczbie miejsc paletowych 800 szt.
 • nowy magazyn o pojemności 20 tys. ton towarów sypkich z układem przenośników i wag skomunikowany z nabrzeżem, bocznicą kolejową i punktami załadunku samochodów oraz konfekcji w worki BB podzielony na 4 boxy o łącznej powierzchni 2875 m kw
 • wiata magazynowa o powierzchni 660 m2
 • place składowe:
  • utwardzone kostką betonową, o powierzchni ok. 6 000 m2
  • gruntowe, utwardzone, o powierzchni ok. 5 000 m2
 • trzy punkty konfekcjonowania w opakowania big bag od 500 do 1 000 kg o wydajności 1 000 t na dobę, bezpośrednio skomunikowane z magazynami i nabrzeżem
 • punkt konfekcjonowania w worki wentylowe a’25 kg i a’50 kg na paletach