Firma
Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny

Łukasz Rajecki –  Prezes Zarządu, od 2015 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego. Wcześniej – manager i dyrektor finansowy w firmach branży stoczniowej i paszowej. Odpowiadał za sprawy finansowe, administracyjne i prawne. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

I Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz – I Wiceprezes Zarządu, dyrektor handlowy. Z firmą Fosfan związany od 2005 r. Wcześniej zarządzał m.in. gospodarstwami rolnymi i rybackimi. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Były członek i przewodniczący w Radach Nadzorczych Szczecińskiej Centrali Nasiennej oraz Poznańskiej Wytwórni Wyrobów Spirytusowych Polmos S.A  Ma za sobą ukończone kursy, m.in.: na: tymczasowych zarządców spółek Skarbu Państwa, maklera giełd towarowych, Land O’Lakes Inc – „Prywatyzacja w sektorze rolnym”, kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz „Marketing w rolnictwie” na University of New Castle Upon Tyne.

 

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Rafał Kot – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju. Pracę w firmie Fosfan S.A. rozpoczął w 2000 roku na stanowisku Technologa Działu Produkcji i Usług. Później objął stanowisko Specjalisty ds. rozliczania produkcji oraz Zastępcy Kierownika Działu Produkcji i Usług. Od 2008 roku – Dyrektor ds. Techniczno – Produkcyjnych. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, dodatkowo ukończył Studium Podyplomowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.