SUPROFOS Rzepak

SUPROFOS Rzepak

NAWÓZ WE
TYP: NPK (S) 4:12:22 (14) z borem (B) zawierający fosforyt miękki

  • nawóz wieloskładnikowy przeznaczony w pierwszej kolejności do stosowania pod rzepak ozimy i jary
  • posiada dobrze zbilansowany skład pokarmowy
  • może być stosowany z powodzeniem pod inne rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w makroskładniki pokarmowe i bor