SUPROFOS NPK 5-12-24

SUPROFOS NPK 5-12-24

NAWÓZ WE
TYP: NPK (S) 5:12:24 (13), zawierający fosforyt miękki

  • uniwersalny nawóz wieloskładnikowy
  • przeznaczony dostosowania na wszystkich typach gleb, pod rośliny w uprawie polowej, szczególnie wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas