Polski CukroVit pod buraki

Polski CukroVit pod buraki

NAWÓZ WE
TYP: NPK (Mg, Na, S) 4:9:23 (2:5,5:9,5)
z borem (B), zawierający fosforyt miękki

  • nawóz wieloskładnikowy, polecany w szczególności do stosowania w uprawie buraków
  • nawóz można stosować także w uprawie rzepaku, ziemniaków, kukurydzy i roślin strączkowych
  • obecność boru korzystnie oddziałuje na rośliny, szczególnie w początkowych fazach rozwoju. W przypadku buraków cukrowych pierwiastek ten ogranicza lub zupełnie eliminuje ryzyko wystąpienia zgorzeli liści sercowych