Nabrzeża
Parametry nabrzeży

  • Nabrzeże FOSFATOWE

pierwsze 45 m od strony północnej – umocnienie brzegowe

następne 148 m nabrzeża – 5,9 m

następne 87 m nabrzeża – 5,8 m

pozostałe 11 m nabrzeża – sondaż niepełny

 

  • Przystań DALBOWA przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):

pierwsze 166 m od strony północnej – 5,7 m

pozostałe 19 m nabrzeża – 5,3 m

 

  • Na podejściu do nabrzeża FOSFATOWEGO– 5,8 m.

 

  • Na podejściu do Przystani DALBOWEJ– 5,9 m.

  UWAGI: Powyższe zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 513 w Porcie Szczecin. Dopuszczalne zanurzenie statków cumujących przy nabrzeżach ustala Urząd Morski w Szczecinie.   *Dane podane na podstawie planów sondażowych z dnia 05.02.2018r. i 08-13.08.2018r. dla nabrzeży oraz planów sondażowych z dni 08-13.08.2018r. dla akwenów podejściowych.