Nabrzeża
Parametry nabrzeży

 • Nabrzeże FOSFATOWE
  pierwsze 45 m od strony północnej – umocnienie brzegowe

  następne 109 m nabrzeża – 5,9 m

  następne 15 m nabrzeża – 5,6 m

  następne 105 m nabrzeża – 5,8 m

  pozostałe 7 m nabrzeża – 4,7 m

 

 • Przystań DALBOWA przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):

pierwsze 170 m od strony północnej – 5,7 m

pozostałe 15 m nabrzeża – 5,3 m

 

 • Na podejściu do nabrzeża FOSFATOWEGO– 5,7 m.

 

 • Na podejściu do Przystani DALBOWEJ– 5,8 m.

  UWAGI: Powyższe zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 513 w Porcie Szczecin. Dopuszczalne zanurzenie statków cumujących przy nabrzeżach ustala Urząd Morski w Szczecinie.   *Dane podane na podstawie planów sondażowych z dnia 06.02.2020 r. i 05.08.2019 r.