Nabrzeża
Parametry nabrzeży

 • Nabrzeże FOSFATOWE
  pierwsze 45 m od strony północnej – umocnienie brzegowe

   

  następne 172 m nabrzeża – 5,1 m

  następne 71 m nabrzeża – 4,9 m

  pozostałe 3 m nabrzeża – 3,9 m

 

 • Przystań DALBOWA przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):

pierwsze 167 m od strony północnej – 5,3 m

pozostałe 18 m nabrzeża – 4,8 m

 

 • Na podejściu do nabrzeża FOSFATOWEGO– 4,8 m.

 

 • Na podejściu do Przystani DALBOWEJ– 5,1 m.

  UWAGI: Powyższe zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 513 i 515 w Porcie Szczecin. Dopuszczalne zanurzenie statków cumujących przy nabrzeżach ustala Urząd Morski w Szczecinie.   *Dane podane na podstawie planów sondażowych z dnia 18.05.2021 r. i 04.03.2021 r.