SUPROFOS 26

SUPROFOS 26

NAWÓZ WE
TYP: NPK (S) 3:12:26 (9), zawierający fosforyt miękki

  • nawóz wieloskładnikowy z wysoką zawartością potasu
  • przeznaczony do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, które wymagają dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas