SUPROFOS 21

SUPROFOS 21

NAWÓZ WE
TYP: NPK (Ca, Na, S) 3,5:10:21 (2:3:14)
z borem (B), zawierający fosforyt miękki

  • ze względu na zawartość sodu oraz relację fosforu do potasu nawóz szczególnie polecany do stosowania w uprawie buraków
  • zapewnia wysoki i jakościowo dobry plon uprawianych roślin