SUPERFOSFAT PROSTY

SUPERFOSFAT PROSTY

NAWÓZ WE
TYP: NAWÓZ FOSFOROWY – SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 19 (10:28)

  • uniwersalny nawóz fosforowy pod wszystkie rośliny uprawy polowej i do stosowania na wszystkich glebach
  • może być stosowany do różnego rodzaju mieszanin (blendingów)
  • gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin