NPK 5:10:20 (2 MgO)

NPK 5:10:20 (2 MgO)

NAWÓZ WE
TYP: NPK (Ca, Mg, S) 5:10:20 (2:2:15), zawierający fosforyt miękki

  • uniwersalny nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do stosowania na wszystkich typach gleb, pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie wymagające dobrego zaopatrzenia w potas
  • zawarty w nawozie magnez poprawia jakość plonów – w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych