Nabrzeża
Parametry nabrzeży

  • Nabrzeże FOSFATOWE

pierwsze 45 m od strony północnej – umocnienie brzegowe

następne 241 m nabrzeża – 6,0 m

pozostałe 5 m nabrzeża – sondaż niepełny

 

  • Przystań DALBOWA przy stanowisku centralnym na linii cumowania o długości 185 m (65 m stanowiska centralnego oraz po 60 m na północ i na południe na przedłużeniu dalb stanowiska centralnego):

na całej długości linii cumowania – 5,7 m

 

  • Na podejściu do nabrzeża FOSFATOWEGO– 6,0 m.

 

  • Na podejściu do Przystani DALBOWEJ– 5,7 m.

 

UWAGI:

Powyższe zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 513 w Porcie Szczecin.
Dopuszczalne zanurzenie statków cumujących przy nabrzeżach ustala Urząd Morski w Szczecinie.

 

*Dane podane na podstawie planów sondażowych z dnia 28.02.2017r. i 04-05.08.2017r.dla nabrzeży oraz planów sondażowych z dni 18.11.2016r. dla akwenów podejściowych.